licencjonowane-inwestowanie

Roczne stopy zwrotu strategii Asset Management

Portfele alternatywne

PAŹDZIERNIK 2016 - WRZESIEŃ 2017

Roczne stopy zwrotu strategii Asset Management

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Gazety Giełdy Parkiet z dnia 30 października 2017 (dane na 30.09.2017).

* Stopy zwrotu są stopami zwrotu brutto i nie uwzględniają kosztów w postaci określonych w umowie indywidualnych opłat i prowizji za zarządzanie, a także podatków, dla których AIDM S.A. nie jest płatnikiem, w szczególności podatku dochodowego od zysków kapitałowych, którego wielkość zależy od indywidualnej sytuacji klienta. W przypadku wybrania USD jako waluty bazowej stopa zwrotu może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego.

26,32

zysku w rok

%

*Okres stopy zwrotu brutto: 01.10.2016-30.09.2017

Źródło: Parkiet.com. Wynik nie uwzględnia opłat wskazanych w regulaminie, kosztów związanych z rachunkami u partnerów. Po uwzględnieniu tych opłat faktyczny wynik Klienta będzie niższy.

Nowy wymiar zarządzania - strategie alternatywne

Podstawową cechą, która wyróżnia oferowane przez nas usługi, jest zastosowanie tzw. strategii alternatywnych. Istota tego rozwiązania polega na użyciu technik inwestycyjnych, dzięki którym uzyskiwane stopy zwrotu są niezależne od trendów rynkowych. Umożliwiają tym samym generowanie dla naszych Klientów potencjalnego zysku niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych. Skupiamy się przede wszystkim na strategiach forex opartych na EURUSD czy EURAUD. Inwestowanie na giełdzie walutowej to krótko mówiąc alternatywa dla funduszy inwestycyjnych.

Partnerstwo i profesjonalizm

Zespól Athena Investments Dom Maklerski S.A. posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie i dostęp do najnowszych technologii pozwalające na osiągniecie tego ambitnego celu. Zachęcając do zapoznania sie z oferta pragntiemy zapewnić, iż naszym celem obok dostarczania wysokich zysków jest zapewnienie wszystkim Klientom najwyższego poziomu obsługi oraz jakości oferowanych usług.

 

Spółka Athena Investments Dom Maklerski prowadzi działalność maklerska na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17.04.2012r.

 

Trzonem domu maklerskiego Athena Investments jest grupa specjalistów oraz ekspertów, którzy od wielu lat udowadniają, że rynek finansowy jest dla nich chlebem powszednim, a podejmowane decyzje są dojrzałe i oparte o solidne przesłanki.

Wiedza oraz doświadczenie zdobyte w wielu korporacjach finansowych sprawiają, że Twoje fundusze są zarządzane przez specjalistów w swojej dziedzinie.

 Włodzimierz Drobiński

Doradca inwestycyjny od 1997 roku – licencja nr 99

Makler papierów wartościowych od 1993 roku – licencja nr 402

 

20 lat doświadczenia na rynku kapitałowym oraz rynku walutowym.

Ukończył budownictwo na Politechnice Wrocławskiej oraz rachunkowość na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

W latach 2014-2016 pełnił funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego Związku Maklerów i Doradców.

 

Pracował m. in. jako:

zarządzający funduszami inwestycyjnymi w Skarbiec TFI S.A.,

zarządzający funduszami inwestycyjnymi w Skarbiec Investment Management S.A.,

doradca inwestycyjny w PTE Kredyt Banku S.A.,

doradca inwestycyjny w Forum Zachodnie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych,

doradca inwestycyjny w WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

doradca inwestycyjny w Beskidzkim Domu Maklerskim S.A.,

makler w Dolnośląskim Domu Maklerskim S.A.

Arkadiusz Skóbel

Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Doradca inwestycyjny od 1999 roku – licencja nr 155

 

18 lat doświadczenia na rynku kapitałowym oraz rynku walutowym.

Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Posiada tytuł MBA In Financial Management (University of Hull).

 

Pracował m.in. w Wydziale Zarządzania Portfelami Inwestycyjnymi Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A., w Departamencie Zarządzania Aktywami Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A.

 

Jak rozpocząć?

1

Doradca analizuje Twoje oczekiwania i pomaga określić horyzont inwestycyjny

2

Po analizie podejmujesz decyzje jaka kwotę chcesz zainwestować. Zarządzanie portfelem jest dostępne już od kwoty 10 000 USD

3

Nasi Doradcy Inwestycyjni podejmują decyzje zgodnie ze strategią inwestycyjną

4

Masz dostęp do rachunku zarządzanego przez Athena  Investment poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta

logo Athena Investments Dom Maklerski S.A

Wyniki opierają sie na kwotach wyrażonych w USD. Wyniki zawarte w materiale są wynikami brutto i nie uwzględniają opłat wskazanych w Regulaminie, kosztów związanych z rachunkami u partnerów. Po uwzględnieniu tych opłat faktyczny wynik Klienta będzie niższy. Ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego. Istnieje ryzyko utraty części lub całości zainwestowanych środków finansowych, w przypadku stosowania dźwigni finansowej straty mogą przekroczyć wartość zainwestowanego kapitału. Dane odnoszą sie do przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Usługa cechuje sie wysokim ryzykiem inwestycyjnym.  Informacje maja charakter reklamowy.

 

Athena Investments Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Jesionowa 22 40-158 Katowice   tel. 32 411 95 51  fax, 32 750 06 80 NIP 951-22-32-712 REGON 141157850; Oznaczenie Sądu Rejestrowego: Sad Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000293430; Kapitał Spółki 735 000 zł  Athena Investments Dom Maklerski S.A. posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej z dnia 17.04.2012 r.

Roczne stopy zwrotu strategii Asset Management

Portfele alternatywne

PAŹDZIERNIK 2016 - WRZESIEŃ 2017

Roczne stopy zwrotu strategii Asset Management

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Gazety Giełdy Parkiet z dnia 30 października 2017 (dane na 30.09.2017).

* Stopy zwrotu są stopami zwrotu brutto i nie uwzględniają kosztów w postaci określonych w umowie indywidualnych opłat i prowizji za zarządzanie, a także podatków, dla których AIDM S.A. nie jest płatnikiem, w szczególności podatku dochodowego od zysków kapitałowych, którego wielkość zależy od indywidualnej sytuacji klienta. W przypadku wybrania USD jako waluty bazowej stopa zwrotu może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego.

26,32

zysku w rok

%

*Okres stopy zwrotu brutto: 01.10.2016-30.09.2017

Źródło: Parkiet.com. Wynik nie uwzględnia opłat wskazanych w regulaminie, kosztów związanych z rachunkami u partnerów. Po uwzględnieniu tych opłat faktyczny wynik Klienta będzie niższy.

Nowy wymiar zarządzania - strategie alternatywne

Podstawową cechą, która wyróżnia oferowane przez nas usługi, jest zastosowanie tzw. strategii alternatywnych. Istota tego rozwiązania polega na użyciu technik inwestycyjnych, dzięki którym uzyskiwane stopy zwrotu są niezależne od trendów rynkowych. Umożliwiają tym samym generowanie dla naszych Klientów potencjalnego zysku niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych. Skupiamy się przede wszystkim na strategiach forex opartych na EURUSD czy EURAUD. Inwestowanie na giełdzie walutowej to krótko mówiąc alternatywa dla funduszy inwestycyjnych.

Partnerstwo i profesjonalizm

Zespól Athena Investments Dom Maklerski S.A. posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie i dostęp do najnowszych technologii pozwalające na osiągniecie tego ambitnego celu. Zachęcając do zapoznania sie z oferta pragntiemy zapewnić, iż naszym celem obok dostarczania wysokich zysków jest zapewnienie wszystkim Klientom najwyższego poziomu obsługi oraz jakości oferowanych usług.

 

Spółka Athena Investments Dom Maklerski prowadzi działalność maklerska na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17.04.2012r.

 

Trzonem domu maklerskiego Athena Investments jest grupa specjalistów oraz ekspertów, którzy od wielu lat udowadniają, że rynek finansowy jest dla nich chlebem powszednim, a podejmowane decyzje są dojrzałe i oparte o solidne przesłanki.

Wiedza oraz doświadczenie zdobyte w wielu korporacjach finansowych sprawiają, że Twoje fundusze są zarządzane przez specjalistów w swojej dziedzinie.

 Włodzimierz Drobiński

Doradca inwestycyjny od 1997 roku – licencja nr 99

Makler papierów wartościowych od 1993 roku – licencja nr 402

 

20 lat doświadczenia na rynku kapitałowym oraz rynku walutowym.

Ukończył budownictwo na Politechnice Wrocławskiej oraz rachunkowość na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

W latach 2014-2016 pełnił funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego Związku Maklerów i Doradców.

 

Pracował m. in. jako:

zarządzający funduszami inwestycyjnymi w Skarbiec TFI S.A.,

zarządzający funduszami inwestycyjnymi w Skarbiec Investment Management S.A.,

doradca inwestycyjny w PTE Kredyt Banku S.A.,

doradca inwestycyjny w Forum Zachodnie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych,

doradca inwestycyjny w WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

doradca inwestycyjny w Beskidzkim Domu Maklerskim S.A.,

makler w Dolnośląskim Domu Maklerskim S.A.

Arkadiusz Skóbel

Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Doradca inwestycyjny od 1999 roku – licencja nr 155

 

18 lat doświadczenia na rynku kapitałowym oraz rynku walutowym.

Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Posiada tytuł MBA In Financial Management (University of Hull).

 

Pracował m.in. w Wydziale Zarządzania Portfelami Inwestycyjnymi Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A., w Departamencie Zarządzania Aktywami Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A.

 

Jak rozpocząć?

1

Doradca analizuje Twoje oczekiwania i pomaga określić horyzont inwestycyjny

2

Po analizie podejmujesz decyzje jaka kwotę chcesz zainwestować. Zarządzanie portfelem jest dostępne już od kwoty 10 000 USD

3

Nasi Doradcy Inwestycyjni podejmują decyzje zgodnie ze strategią inwestycyjną

4

Masz dostęp do rachunku zarządzanego przez Athena  Investment poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta

Wyniki opierają sie na kwotach wyrażonych w USD. Wyniki zawarte w materiale są wynikami brutto i nie uwzględniają opłat wskazanych w Regulaminie, kosztów związanych z rachunkami u partnerów. Po uwzględnieniu tych opłat faktyczny wynik Klienta będzie niższy. Ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego. Istnieje ryzyko utraty części lub całości zainwestowanych środków finansowych, w przypadku stosowania dźwigni finansowej straty mogą przekroczyć wartość zainwestowanego kapitału. Dane odnoszą sie do przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Usługa cechuje sie wysokim ryzykiem inwestycyjnym.  Informacje maja charakter reklamowy.

 

Athena Investments Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Jesionowa 22 40-158 Katowice   tel. 32 411 95 51  fax, 32 750 06 80 NIP 951-22-32-712 REGON 141157850; Oznaczenie Sądu Rejestrowego: Sad Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000293430; Kapitał Spółki 735 000 zł  Athena Investments Dom Maklerski S.A. posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej z dnia 17.04.2012 r.

Roczne stopy zwrotu strategii Asset Management

Portfele alternatywne

PAŹDZIERNIK 2016 - WRZESIEŃ 2017

Roczne stopy zwrotu strategii Asset Management

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Gazety Giełdy Parkiet z dnia 30 października 2017 (dane na 30.09.2017).

* Stopy zwrotu są stopami zwrotu brutto i nie uwzględniają kosztów w postaci określonych w umowie indywidualnych opłat i prowizji za zarządzanie, a także podatków, dla których AIDM S.A. nie jest płatnikiem, w szczególności podatku dochodowego od zysków kapitałowych, którego wielkość zależy od indywidualnej sytuacji klienta. W przypadku wybrania USD jako waluty bazowej stopa zwrotu może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego.

26,32

zysku w rok

%

*Okres stopy zwrotu brutto: 01.10.2016-30.09.2017

Źródło: Parkiet.com. Wynik nie uwzględnia opłat wskazanych w regulaminie, kosztów związanych z rachunkami u partnerów. Po uwzględnieniu tych opłat faktyczny wynik Klienta będzie niższy.

Nowy wymiar zarządzania - strategie alternatywne

Podstawową cechą, która wyróżnia oferowane przez nas usługi, jest zastosowanie tzw. strategii alternatywnych. Istota tego rozwiązania polega na użyciu technik inwestycyjnych, dzięki którym uzyskiwane stopy zwrotu są niezależne od trendów rynkowych. Umożliwiają tym samym generowanie dla naszych Klientów potencjalnego zysku niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych. Skupiamy się przede wszystkim na strategiach forex opartych na EURUSD czy EURAUD. Inwestowanie na giełdzie walutowej to krótko mówiąc alternatywa dla funduszy inwestycyjnych.

Partnerstwo i profesjonalizm

Zespól Athena Investments Dom Maklerski S.A. posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie i dostęp do najnowszych technologii pozwalające na osiągniecie tego ambitnego celu. Zachęcając do zapoznania sie z oferta pragntiemy zapewnić, iż naszym celem obok dostarczania wysokich zysków jest zapewnienie wszystkim Klientom najwyższego poziomu obsługi oraz jakości oferowanych usług.

 

Spółka Athena Investments Dom Maklerski prowadzi działalność maklerska na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17.04.2012r.

 

Trzonem domu maklerskiego Athena Investments jest grupa specjalistów oraz ekspertów, którzy od wielu lat udowadniają, że rynek finansowy jest dla nich chlebem powszednim, a podejmowane decyzje są dojrzałe i oparte o solidne przesłanki.

Wiedza oraz doświadczenie zdobyte w wielu korporacjach finansowych sprawiają, że Twoje fundusze są zarządzane przez specjalistów w swojej dziedzinie.

 Włodzimierz Drobiński

Doradca inwestycyjny od 1997 roku – licencja nr 99

Makler papierów wartościowych od 1993 roku – licencja nr 402

 

20 lat doświadczenia na rynku kapitałowym oraz rynku walutowym.

Ukończył budownictwo na Politechnice Wrocławskiej oraz rachunkowość na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

W latach 2014-2016 pełnił funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego Związku Maklerów i Doradców.

 

Pracował m. in. jako:

zarządzający funduszami inwestycyjnymi w Skarbiec TFI S.A.,

zarządzający funduszami inwestycyjnymi w Skarbiec Investment Management S.A.,

doradca inwestycyjny w PTE Kredyt Banku S.A.,

doradca inwestycyjny w Forum Zachodnie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych,

doradca inwestycyjny w WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

doradca inwestycyjny w Beskidzkim Domu Maklerskim S.A.,

makler w Dolnośląskim Domu Maklerskim S.A.

Arkadiusz Skóbel

Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Doradca inwestycyjny od 1999 roku – licencja nr 155

 

18 lat doświadczenia na rynku kapitałowym oraz rynku walutowym.

Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Posiada tytuł MBA In Financial Management (University of Hull).

 

Pracował m.in. w Wydziale Zarządzania Portfelami Inwestycyjnymi Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A., w Departamencie Zarządzania Aktywami Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A.

 

Jak rozpocząć?

1

Doradca analizuje Twoje oczekiwania i pomaga określić horyzont inwestycyjny

2

Po analizie podejmujesz decyzje jaka kwotę chcesz zainwestować. Zarządzanie portfelem jest dostępne już od kwoty 10 000 USD

3

Nasi Doradcy Inwestycyjni podejmują decyzje zgodnie ze strategią inwestycyjną

4

Masz dostęp do rachunku zarządzanego przez Athena  Investment poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta

logo Athena Investments Dom Maklerski S.A

Wyniki opierają sie na kwotach wyrażonych w USD. Wyniki zawarte w materiale są wynikami brutto i nie uwzględniają opłat wskazanych w Regulaminie, kosztów związanych z rachunkami u partnerów. Po uwzględnieniu tych opłat faktyczny wynik Klienta będzie niższy. Ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego. Istnieje ryzyko utraty części lub całości zainwestowanych środków finansowych, w przypadku stosowania dźwigni finansowej straty mogą przekroczyć wartość zainwestowanego kapitału. Dane odnoszą sie do przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Usługa cechuje sie wysokim ryzykiem inwestycyjnym.  Informacje maja charakter reklamowy.

 

Athena Investments Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Jesionowa 22 40-158 Katowice   tel. 32 411 95 51  fax, 32 750 06 80 NIP 951-22-32-712 REGON 141157850; Oznaczenie Sądu Rejestrowego: Sad Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000293430; Kapitał Spółki 735 000 zł  Athena Investments Dom Maklerski S.A. posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej z dnia 17.04.2012 r.

KONTAKT

Wyślij email na:

biuro@aidm.pl bądź zadzwoń

na nr tel. 22 290 79 67

 

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Roczne stopy zwrotu strategii Asset Management

Portfele alternatywne

PAŹDZIERNIK 2016 - WRZESIEŃ 2017

Roczne stopy zwrotu strategii Asset Management

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Gazety Giełdy Parkiet z dnia 30 października 2017 (dane na 30.09.2017).

* Stopy zwrotu są stopami zwrotu brutto i nie uwzględniają kosztów w postaci określonych w umowie indywidualnych opłat i prowizji za zarządzanie, a także podatków, dla których AIDM S.A. nie jest płatnikiem, w szczególności podatku dochodowego od zysków kapitałowych, którego wielkość zależy od indywidualnej sytuacji klienta. W przypadku wybrania USD jako waluty bazowej stopa zwrotu może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego.

26,32

zysku w rok

%

*Okres stopy zwrotu brutto: 01.10.2016-30.09.2017

Źródło: Parkiet.com. Wynik nie uwzględnia opłat wskazanych w regulaminie, kosztów związanych z rachunkami u partnerów. Po uwzględnieniu tych opłat faktyczny wynik Klienta będzie niższy.

Nowy wymiar zarządzania - strategie alternatywne

Podstawową cechą, która wyróżnia oferowane przez nas usługi, jest zastosowanie tzw. strategii alternatywnych. Istota tego rozwiązania polega na użyciu technik inwestycyjnych, dzięki którym uzyskiwane stopy zwrotu są niezależne od trendów rynkowych. Umożliwiają tym samym generowanie dla naszych Klientów potencjalnego zysku niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych. Skupiamy się przede wszystkim na strategiach forex opartych na EURUSD czy EURAUD. Inwestowanie na giełdzie walutowej to krótko mówiąc alternatywa dla funduszy inwestycyjnych.

Partnerstwo i profesjonalizm

Zespól Athena Investments Dom Maklerski S.A. posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie i dostęp do najnowszych technologii pozwalające na osiągniecie tego ambitnego celu. Zachęcając do zapoznania sie z oferta pragntiemy zapewnić, iż naszym celem obok dostarczania wysokich zysków jest zapewnienie wszystkim Klientom najwyższego poziomu obsługi oraz jakości oferowanych usług.

 

Spółka Athena Investments Dom Maklerski prowadzi działalność maklerska na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17.04.2012r.

 

Trzonem domu maklerskiego Athena Investments jest grupa specjalistów oraz ekspertów, którzy od wielu lat udowadniają, że rynek finansowy jest dla nich chlebem powszednim, a podejmowane decyzje są dojrzałe i oparte o solidne przesłanki.

Wiedza oraz doświadczenie zdobyte w wielu korporacjach finansowych sprawiają, że Twoje fundusze są zarządzane przez specjalistów w swojej dziedzinie.

 Włodzimierz Drobiński

Doradca inwestycyjny od 1997 roku – licencja nr 99

Makler papierów wartościowych od 1993 roku – licencja nr 402

 

20 lat doświadczenia na rynku kapitałowym oraz rynku walutowym.

Ukończył budownictwo na Politechnice Wrocławskiej oraz rachunkowość na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

W latach 2014-2016 pełnił funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego Związku Maklerów i Doradców.

 

Pracował m. in. jako:

zarządzający funduszami inwestycyjnymi w Skarbiec TFI S.A.,

zarządzający funduszami inwestycyjnymi w Skarbiec Investment Management S.A.,

doradca inwestycyjny w PTE Kredyt Banku S.A.,

doradca inwestycyjny w Forum Zachodnie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych,

doradca inwestycyjny w WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

doradca inwestycyjny w Beskidzkim Domu Maklerskim S.A.,

makler w Dolnośląskim Domu Maklerskim S.A.

Arkadiusz Skóbel

Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Doradca inwestycyjny od 1999 roku – licencja nr 155

 

18 lat doświadczenia na rynku kapitałowym oraz rynku walutowym.

Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Posiada tytuł MBA In Financial Management (University of Hull).

 

Pracował m.in. w Wydziale Zarządzania Portfelami Inwestycyjnymi Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A., w Departamencie Zarządzania Aktywami Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A.

 

Jak rozpocząć?

logo Athena Investments Dom Maklerski S.A

Wyniki opierają sie na kwotach wyrażonych w USD. Wyniki zawarte w materiale są wynikami brutto i nie uwzględniają opłat wskazanych w Regulaminie, kosztów związanych z rachunkami u partnerów. Po uwzględnieniu tych opłat faktyczny wynik Klienta będzie niższy. Ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego. Istnieje ryzyko utraty części lub całości zainwestowanych środków finansowych, w przypadku stosowania dźwigni finansowej straty mogą przekroczyć wartość zainwestowanego kapitału. Dane odnoszą sie do przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Usługa cechuje sie wysokim ryzykiem inwestycyjnym.  Informacje maja charakter reklamowy.

 

Athena Investments Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Jesionowa 22 40-158 Katowice   tel. 32 411 95 51  fax, 32 750 06 80 NIP 951-22-32-712 REGON 141157850; Oznaczenie Sądu Rejestrowego: Sad Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000293430; Kapitał Spółki 735 000 zł  Athena Investments Dom Maklerski S.A. posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej z dnia 17.04.2012 r.